Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH       

 

        W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Robert Kogut – prowadzący działalność FHU "KURSPORT" Robert Kogut, 33-300 Nowy Sącz ul. Brodowska 3, NIP 7342535647, Regon 491977540. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod nr tel.: (18) 442 84 89 lub kom. +48 500 216 416, bądź mail: biuro@kursport.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • przygotowania oferty w zakresie działalności firmy, zawarcia oraz realizacji umów z klientami, ich rozliczania, rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków, udzielania odpowiedzi na pytania klientów, kontaktowania się z klientami – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do realizacji umów zawartych z klientami (art. 6 ust. 1b RODO);
 • podatkowym i rachunkowym – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 c RODO);
 • egzekucji roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych
  i mediacyjnych lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1f RODO);
 • marketingu bezpośredniego usług administratora oraz świadczenia usług drogą elektroniczną – przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie odbywa się po uprzednim wyrażeniu zgody osoby, której dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1a RODO).

3. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

 • osoby i podmioty upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych;
 • pracownicy i współpracownicy;
 • biuro rachunkowe;
 • kancelaria prawna;
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą oraz w przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
            Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych
            ul. Stawki 2
            00-193 Warszawa
            tel. 22 531 03 00
            fax. 22 531 03 01
            kancelaria@uodo.gov.pl.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem złożenia oferty, a w dalszym etapie zawarcia umowy. Niepodanie ich skutkowało będzie odmową złożenia oferty, bądź zawarcia umowy. Podanie danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych jest dobrowolne.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 


darmowa dostawa

DARMOWA DOSTAWA

przy zamówieniach powyżej 500 zł
dostawa kurierem gratis!!!

kolsuntant

519 514 104

Infolinia czynna w dni robocze
w godz. 8:00 - 16:00 

sprawdzone marki

SPRAWDZONE MARKI

w ofercie tylko produkty
najwyższej jakości 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl